Dla autorów

Zachęcamy Autorów do dzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi i wiedzą na łamach portalu TRENDY W NAUCE, gdzie zamieszczane są treści naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania artykułu.

WSTĘP

TRENDY W NAUCE to zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Siedlcach internetowe czasopismo o numerze ISSN: 2658-0705 (online).
Wydawcą jest podmiot TRENDY W NAUCE Honorata Dołęga-Ogrodnik z siedzibą w Siedlcach. Czasopismo nie posiada żadnych formalnych powiązań instytucjonalnych i pozostaje całkowicie niezależne.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

  • Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, opracowywane specjalnie dla naszego czasopisma Trendy w Nauce, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane lub przesłane do innej redakcji.
  • Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Dbamy o utrzymanie jakości publikowanych artykułów, dlatego stosujemy wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
  • Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
  • Wydawca ma prawo do wykorzystywania tego utworu lub jego fragmentów dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
  • Naszą misją jest pomoc w swobodnym dzieleniu się nauką z szerszą publicznością, dlatego nie ma żadnych opłat za publikację artykułów na stronie Trendy w Nauce.

WYTYCZNE ZGŁASZANIA ARTYKUŁU

Naszym celem jest zapewnienie Państwu jako Autorom i posiadaczom wiedzy, swobody dzielenia się wynikami badań w sposób jaki uznają Państwo za stosowny. Wyznaczamy jednak kilka ogólnych zasad:

  • Treść przesłanego do nas utworu (artykułu) powinna być skróconym opracowaniem uprzednio opublikowanej publikacji naukowej w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie naukowym.
  • Muszą Państwo być jednym z autorów opublikowanej publikacji naukowej. Do wszystkich publikowanych przez nas treści, jeśli jest dostępny to dołączany jest link do oryginalnej publikacji naukowej (URL lub DOI), na podstawie której tworzony jest dany utwór (artykuł).
  • Treść artykułu nie powinna być dłuższa niż 1500 słów i nie krótsza niż 500 słów. Artykuł powinien zostać zapisany w formacie edytowalnym.
  • Artykuł powinien być napisany w kierunku odbiorców z wyższym wykształceniem. Skomplikowane zagadnienia naukowe powinny być tłumaczone w sposób prosty i ciekawy dla czytelnika.
  • Autor może dołączać do artykułu obrazy, zdjęcia pod warunkiem, że jest właścicielem ich praw autorskich lub obrazy te są na licencji Creative Commons. Chętnie także sami pozyskujemy różne obrazy w celu zamieszczenia ich do artykułów na naszej stronie.

PROCES PUBLIKOWANIA ARTYKUŁU

Zgłoszenie do czasopisma przebiega całkowicie online. W celu rozpoczęcia procesu dodawania artykułu należy przesłać do nas treści o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Dostarczone do nas teksty zostaną poddane ocenie merytorycznej, korekcie i redakcji językowej, a następnie przesłane z powrotem do Państwa celem dokonania korekty autorskiej. Realizacja zajmie nam kilka dni.

Autorów zainteresowanych publikacją swoich artykułów na łamach czasopisma prosimy o kontakt e-mailowy: kontakt@trendywnauce.pl.