O nas

TRENDY W NAUCE to strona poświęcona informacjom ze świata nauki. Na stronie publikowane są wysokojakościowe treści naukowe w sposób przystępny i ciekawy dla odbiorcy. Naszym celem jest popularyzacja nauki poza światem akademickim oraz ułatwienie komunikacji świata nauki ze znacznie szerszą publicznością.

W polskim społeczeństwie świat nauki nie budzi pozytywnych skojarzeń. Praca badacza naukowego postrzegana jest jako sztuka dla sztuki, bez praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. TRENDY W NAUCE to szansa na zmianę tej sytuacji poprzez ocieplenie wizerunku nauki i naukowców, jak również szansa na poprawę jakości komunikacji ze światem pozanaukowym.

Misją strony TRENDY W NAUCE jest zaciekawienie społeczeństwa poszczególnymi wątkami ze świata nauki. TRENDY W NAUCE to miejsce prezentacji osiągnieć badawczych z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym naciskiem położonym na tłumaczenie i przedstawienie skomplikowanych zagadnień naukowych w prosty sposób. Tematyka obejmuje m.in. medycynę, chemię, nauki przyrodnicze, nauki techniczne.

Wraz z sukcesami badawczymi, pojawia się potrzeba, a nawet konieczność prezentowania wyników badań, ponieważ przyczyniają się one do rozwoju cywilizacyjnego, lepszej ochrony zdrowia i środowiska. Wyniki badań są istotne również dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w naukę.

Założycielką i właścicielką strony TRENDY W NAUCE jest dr Honorata Dołęga-Ogrodnik, z wykształcenia doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a na mocy ukończonych studiów magisterskich chemik. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (Bachelor of Science) z chemii analitycznej uzyskała w Irlandii. Dzięki swojemu doświadczeniu z nauką, stała się bardziej świadoma i zmotywowana, aby pomóc polskim naukowcom dzielić się ich osiągnięciami naukowymi

trendy w nauce - o nas - honorata dołęga-ogrodnik