Regulamin

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Korzystając z tej strony internetowej użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na przedstawione poniżej zasady i warunki użytkowania, jak również zobowiązuje się postępować zgodnie z tymi postanowieniami. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, prosimy o nie korzystanie z tej strony.

1. INFORMACJE OGÓLNE
Właścicielem i wydawcą jest podmiot TRENDY W NAUCE Honorata Dołęga-Ogrodnik z siedzibą w Siedlcach. Pytania dotyczące funkcjonowania tej strony należy kierować pod adresem e-mail: kontakt@trendywnauce.pl.

2. PRAWA AUTORSKIE I OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU MATERIAŁÓW (WYKORZYSTANIE NIEKOMERCYJNE)
Wszystkie umieszczone na tej stronie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie TRENDY W NAUCE jest możliwe wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej naszej zgody lub na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631), dotyczących dozwolonego użytku, pod warunkiem podania źródła, autora publikacji oraz aktywnego linku do artykułu na www.trendywnauce.pl. W związku z przeglądaniem i używaniem platformy TRENDY W NAUCE zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów zamieszczonych na tej platformie, tylko do własnego i niekomercyjnego użytku. Pobieranie wszelkich informacji, treści lub obrazków z serwisu nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw lub własności takich informacji, treści lub zdjęć na użytkownika i takie informacje, treść lub obrazki mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z platformy. Nie można modyfikować, kopiować, usuwać wszelkich informacji dotyczących praw autorskich lub innych praw własności z opublikowanych materiałów ani archiwizować żadnych części, ani materiałów zawartych na tej stronie na żadnym serwerze ani komputerze bez naszej pisemnej zgody. Wyraźnie zabroniona jest ponowna publikacja lub jakiekolwiek inne korzystanie z treści opublikowanych na stronie internetowej www.trendywnauce.pl w obrębie domeny: trendywnauce.pl bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy TRENDY W NAUCE Honorata Dołęga-Ogrodnik i właściciela praw autorskich, od którego pochodzi licencja materiałów źródłowych.

3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji co do kompletności, dokładności, aktualności lub adekwatności, odpowiedniości, funkcjonalności, dostępności lub działania tej strony internetowej lub informacji lub materiałów, które ona zawiera. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w informacjach przesyłanych do nas. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik ponosi ryzyko, że informacje i materiały znajdujące się na tej stronie internetowej mogą być niekompletne, niedokładne, nieaktualne lub mogą nie spełniać jego potrzeb i wymagań. Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń, gwarancji lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności w odniesieniu do tej strony internetowej i informacji, grafiki i materiałów w niej zawartych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w materiałach zawartych na naszej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Jednakże nie zobowiązujemy się do uaktualnienia informacji lub innych materiałów zawartych na stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, jakiekolwiek szkody specjalne, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne wynikające z dostępu do informacji zawartych na tej stronie internetowej lub korzystania z nich, lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia, nieaktualne informacje, nieścisłości techniczne, błędy typograficzne lub inne błędy pojawiające się na tej stronie internetowej. Ograniczenie to obejmuje uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika.

4. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i użytkownik może z nich korzystać na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, poprawność, dostępność, działanie lub wydajność innych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na tej stronie internetowej lub z których można uzyskać do niej dostęp.

5. ODSYŁACZE DO WITRYNY INTERNETOWEJ
Niedozwolone jest pobieranie informacji lub ich części na inną stronę, bezpośrednie podlinkowanie, wykonywanie lustrzanych kopii lub retransmisja tej strony internetowej lub zawartych w niej treści, jak również cytowanie lub wykorzystywanie strony internetowej lub zawartych w niej treści w całości lub w części w treści jakiejkolwiek strony internetowej osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy TRENDY W NAUCE. Jeżeli Użytkownik chce zamieścić odsyłacz do naszej strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@trendywnauce.pl.

6. REKLAMA
Reklamodawcy i reklamy w żaden sposób nie mogą naruszać samodzielności i niezależności redakcyjnej, jak również nie mają wpływu na tworzone przez nas treści.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania, anulowania i usuwania reklam w dowolnym momencie.
Reklamodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność reklamy z właściwymi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Na stronie TRENDY W NAUCE wszystkie reklamy oznaczone zostaną jako „reklama” lub „treść sponsorowana”.

7. INNE
Administrator strony www.trendywnauce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie niniejszych Warunków Korzystania ze strony internetowej poprzez aktualizację tego ogłoszenia.